ŘEŠENÍ: Chyba tiskárny HP 49.4c02

Chyba 49.4C02 u tiskáren HP je známá chyba mezi uživateli, která zastaví všechny operace prováděné na tiskárně a požádá o restart. Když nastane chyba, zobrazí se na obrazovce tiskárny. Pro některé šťastné uživatele to byla jen jednorázová věc, ale pro některé se to stalo trvalou bolestí hlavy, která způsobila, že tiskárna byla nepoužitelná, protože kdykoli tuto tiskárnu zapnete, chyba se objeví znovu během několika sekund.

Chyba 49.4C02 a další podobné chyby byly z velké části přičítány nesprávné komunikaci mezi cílovou tiskárnou a systémem, který odeslal tisk. To by mohlo být snadno způsobeno určitými soubory PDF, které se jeden pokouší vytisknout, nebo zastaralou verzí firmwaru této tiskárny. V případě tiskové úlohy souboru PDF tiskárna zobrazí toto pokaždé, když je restartována, pokud není konkrétní tisková úloha zrušena z odeslaného počítače. V případě síťové tiskárny by mohlo být problematické sledovat systém, který tisk odeslal. Než budete pokračovat níže uvedenými složitějšími kroky, zkuste tiskárnu vypnout a odpojit napájecí a síťový kabel (pokud je připojen). Pokud jste připojeni k síti, vyhledejte, který počítač má tiskovou úlohu zaseknutou ve frontě tiskárny, a odstraňte ji, znovu připojte napájení tiskárny a znovu připojte síťový kabel.Znovu zapněte tiskárnu a proveďte test.

Řešení 1: Upgrade firmwaru tiskárny

Firmware v tiskárně je podobný operačnímu systému Windows pro váš počítač. Jedná se o operační systém pro tiskárnu. Zastaralý firmware je prvním podezřelým, když k této chybě dojde na tiskárně HP. Aktualizace firmwaru jsou občas vydávány právě z tohoto důvodu, tj. K opravě různých chyb a chyb v tiskárně podobné té, které nyní čelíte.

Než budeme pokračovat, budete muset vrátit tiskárnu do stavu Připraveno. Protože se tato chyba obvykle objevuje v důsledku odesílání souboru PDF do tisku, budete muset tuto tiskovou úlohu zrušit.

Pokud jste jediný, odesílání tisku, stisknutím Windows klíč a typ zařízení a tiskáren . Ve výsledcích hledání klikněte na Zařízení a tiskárny . Klikněte pravým tlačítkem na nainstalovanou tiskárnu a klikněte na Zobrazit, co se tiskne .

Klikněte pravým tlačítkem kamkoli do okna, které se právě otevřelo, a klikněte na Zrušit všechny dokumenty .

Pokud se jedná o síťovou tiskárnu a vy nevíte, kdo je posílá na tiskárnu, potom vytáhněte na síťový kabel od tiskárny, aby ji odpojit od sítě. Nyní restartujte tiskárnu a nechte síťový kabel odpojený.

Prostřednictvím nástroje pro aktualizaci firmwaru

Chcete-li aktualizovat firmware tiskárny, musíte nejprve zkontrolovat aktuální verzi firmwaru běžící na vaší tiskárně. K tomu budete muset vytisknout na konfigurační stránku z nepříjemné tiskárny. Použijte rozhraní na samotné tiskárně a v nabídce přejděte do části Správa nebo Informace nebo Konfigurace . Jeho umístění se může lišit podle modelu vaší tiskárny.

Jakmile budete mít aktuální verzi firmwaru, Go změna na ovladačů HP podporovat webové stránky.

V části „Zadejte číslo mého modelu HP“ zadejte název svého modelu tiskárny. Otevře se stránka podpory pro tuto tiskárnu. V části Operační systém vyberte verzi systému Windows.

Ve výsledcích níže klikněte na sekci Firmware.

Nejnovější firmware bude nahoře. Pokud je vedle nástroje pro aktualizaci firmwaru aktuální verze novější než verze, kterou jste nainstalovali, stáhněte ji kliknutím na tlačítko Stáhnout.

Spusťte nástroj pro aktualizaci firmwaru, který jste si stáhli dříve. V rozevíracím seznamu vyberte svou tiskárnu, kterou chcete aktualizovat. Pokud se jedná o síťovou tiskárnu, připojte ji přímo pomocí kabelu tiskárny USB a nainstalujte jej do systému. Nyní klikněte na Odeslat firmware.

Může to trvat několik minut, takže buďte trpěliví.

Prostřednictvím FTP v síti

Je známo, že nástroj pro aktualizaci firmwaru HP u některých tiskáren selhal. Na síťových tiskárnách to lze provést také přes síť pomocí protokolu FTP . Pokud tiskárna zobrazí chybu při každém připojení k síti, vypněte všechny ostatní připojené počítače nebo změňte adresu IP tiskárny.

Nyní pro tuto metodu budete muset stáhnout . soubor rfu (vzdálená aktualizace firmwaru) pro model vaší tiskárny.

Chcete-li tak učinit, Go změna na ovladačů HP podporovat webové stránky. En ter svůj název tiskárny modelu pod položkou „ Můj číslo modelu zařízení HP “. Otevře se stránka podpory pro tuto tiskárnu. Z rozevírací nabídky v části Operační systémy vyberte OS OS nebo Cross Platform .

Rozbalte v sekci Firmware níže. Vedle firmware pro Windows operačního systému , přihlášení na číslo verze . Pokud je číslo verze novější než verze, kterou jste nainstalovali, stáhněte jej kliknutím na tlačítko Stáhnout .

Otevřete si stažený soubor. Pokud se jednalo o soubor exe, požádá o umístění pro extrakci souboru .rfu. Rozbalte jej a umístěte na plochu .

Nyní se ujistěte, že znáte IP adresu tiskárny. Můžete to zjistit na konfigurační stránce , kterou můžete vytisknout podle výše uvedené metody.

Nyní stiskněte tlačítko a držte na klávesu Windows a stiskněte tlačítko E . Otevře se Průzkumník Windows. Do adresního řádku výše zadejte ftp: // [IP adresa tiskárny] . Pokud je například adresa IP 192.168.5.123, zadejte ftp://192.168.5.123 . Nyní stiskněte klávesu Enter .

K dispozici bude složka s názvem PORT . Zkopírovat na RFU soubor z pracovní plochy a vložit jej do složky PORT. Tento proces bude nějakou dobu trvat. Po dokončení restartujte tiskárnu. Pokud nevidíte složku s názvem PORT, můžete ji vložit do samotného okna .

Váš firmware bude nyní aktualizován. Nyní vytiskněte soubor, který jste se pokoušeli vytisknout dříve, a zkontrolujte, zda k problému dojde. Pokud ano, přejděte k dalšímu řešení.

Řešení 2: Aktualizujte ovladače na ovladač PCL6

PCL6, PCL5 nebo PCL5e jsou skriptovací jazyky používané v ovladačích tiskáren. Používání ovladačů PCL6 pro tiskárny HP je známým řešením chyby 49.4C02.

Chcete-li nainstalovat ovladače PCL6, musíte si je nejprve stáhnout. Chcete-li tak učinit, přejděte na web podpory ovladačů HP.

V části „Zadejte číslo mého modelu HP“ zadejte název svého modelu tiskárny. Otevře se stránka podpory pro tuto tiskárnu. V části Operační systém vyberte verzi systému Windows.

Ve výsledcích níže jej rozbalte kliknutím na Driver - Universal Print Driver . Vyhledejte ovladač HP Universal Print Driver pro Windows PCL6 a stáhněte jej kliknutím na tlačítko Stáhnout vedle něj.

Spustit na stažený soubor a bude žádat o umístění extrahovat jeho obsah. Definujte umístění nebo v něm ponechejte výchozí nastavení a klikněte na Rozbalit . Jeho instalace se spustí automaticky. Postupujte nyní podle pokynů na obrazovce.

Můžete tak učinit také ručně nejprve odinstalováním cílové tiskárny. Nyní jej znovu nainstalujte , ale když se vás zeptá na ovladače, nepoužívejte již nainstalované ovladače. Použijte ovladače ze složky, ve které jste právě extrahovali ovladače PCL6 . Pokud bylo místo pro extrakci ponecháno jako výchozí, pak by to bylo C: \ HP Universal Print Driver \ pcl6-xxx-xxxxxxxx.

Restartujte počítač a chyba by nyní měla být pryč. Pokud ne, přejděte k dalšímu řešení.

Řešení 3: Tiskněte PDF jako obrázek

K této chybě většinou dochází poté, co uživatel vytiskne soubor PDF. Obvykle má tento soubor PDF písma příliš složitá, která mohou poškodit paměť tiskárny. Tomuto problému můžete čelit vytištěním souboru PDF jako obrázku.

Chcete-li tak učinit, nejprve zrušte na tiskové fronty , který má nepříjemné souboru PDF ve svém seznamu pomocí metody uvedené v roztoku 1 . Pokud nebude soubor PDF odstraněn, tiskárna bude tuto chybu nadále zobrazovat.

Nyní restartujte tiskárnu.

Otevřete soubor PDF, který jste se pokoušeli vytisknout. Stiskněte a držte na klávesu Windows a stiskněte tlačítko P vyvolejte okno Print . Nyní klikněte na tlačítko Upřesnit .

Umístěte Kontrola vedle vytisknout jako obrázek . Klikněte na OK a vytiskněte dokument. Umístění možnosti Tisknout jako obrázek se může u jednotlivých tiskáren lišit.

Zkontrolujte, zda je problém vyřešen. Pokud ne, pak je poškozený soubor PDF.

Doporučená

Oprava: Minecraft neodpovídá
Co je aplikace pro registraci zařízení digitální televize a měla by být odstraněna?
Co je FileRepMalware a měli byste jej odebrat