Jak opravit smyčku restartu Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab, ať už je to Tab 2, Tab 3 nebo jakákoli varianta velikosti zařízení, patří mezi ty nejlepší možnosti, které člověk má, pokud jde o tablety, které běží na operačním systému Android. Avšak i Samsung Galaxy Tab má svůj podíl na problémech a problémech a jedním z nejběžnějších je problém se smyčkou restartu.

Jakýkoli model nebo jakákoli varianta tabletu Samsung Galaxy Tab se někdy může zaseknout ve smyčce restartu, kde se zařízení neustále vypíná a opakovaně zapíná, což vypadá jako nekonečno.

Nebojte se, protože problém lze skutečně vyřešit. Ukázalo se, že následující řešení jsou schopna opravit smyčku restartu Samsung Galaxy Tab:

Řešení 1: Nabijte zařízení na 100%, když je vypnuté

1. Jakkoli to může znít bizarně, provedením následujících kroků byl vyřešen problém se smyčkou restartu Samsung Galaxy Tab u velkého počtu uživatelů po celém světě.

2. Připojte nabíječku tabletu Galaxy Tab do zásuvky a poté během restartování připojte tablet k nabíječce.

3. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení po dobu šesti až deseti sekund, zařízení se vypne.

baterie

4. Když se obrazovka zařízení rozsvítí po vypnutí, zobrazí se místo restartování ikona „nabíjení baterie“.

5. Nechte Galaxy Tab plně nabít na 100%.

6. Jakmile je tablet zcela nabitý, odpojte jej od nabíječky a zapněte jej. Tablet již nebude zaseknut v restartovací smyčce.

Řešení 2: Vymažte úplně mezipaměť zařízení

1. Vypněte Galaxy Tab.

2. Jakmile se tablet vypne, stiskněte a podržte současně tlačítka pro zvýšení hlasitosti a napájení, dokud se nezobrazí logo Samsung. Samsung Galaxy Tab se spustí do režimu ASR (Android System Recovery).

záložka galaxie bootovací smyčky

3. Pomocí ovladače hlasitosti zvýrazněte možnost „vymazat oddíl mezipaměti“ a vyberte jej stisknutím tlačítka Napájení.

bootovací smyčka 1

4. Jakmile bude mezipaměť tabletu Galaxy Tab úspěšně vymazána, zvýrazněte a potvrďte v hlavní nabídce možnost „restartovat systém nyní“, čímž tablet restartujete.

restartujte nyní váš systém

Řešení 3: Obnovte tovární nastavení zařízení

1. Pokud vše ostatní selže, měla by osoba jako poslední možnost provést následující postup:

2. Vypněte zařízení a spusťte jej do režimu obnovení pomocí postupu popsaného v řešení 3.

bootovací smyčka2

3. V režimu obnovy zvýrazněte pomocí ovladače hlasitosti možnost „vymazat data / obnovit tovární nastavení“ a vyberte ji pomocí tlačítka Napájení.

4. Na další obrazovce zvýrazněte a potvrďte volbu „Ano - vymazat všechna uživatelská data“.

5. Počkejte, až se zařízení resetuje na tovární nastavení.

6. Po resetování zařízení vyberte v nabídce Režim obnovení možnost „Restartovat systém nyní“ a restartujte zařízení do operačního systému Android.

Řešení 4: Downgrade Android

Můžete zkusit downgradovat verzi svého Androidu a zkontrolovat, zda to problém vyřeší za vás. Za tím účelem můžete zkusit flashovat starší android pomocí ODIN po stažení z jejich vlastních webových stránek.

Doporučená

Oprava: Minecraft neodpovídá
Co je aplikace pro registraci zařízení digitální televize a měla by být odstraněna?
Co je FileRepMalware a měli byste jej odebrat