Jak opravit, že Vizio Remote nefunguje?

Dálkový ovladač Vizio může přestat fungovat kvůli vybitým bateriím zařízení, zablokovaným senzorům TV, zbytkům napájení dálkového ovladače a televizoru, znečištěnému zdroji energie, zaseknuté paměti dálkového ovladače a dokonce kvůli problémům se samotným televizorem.

Dálkový ovladač Vizio je pro používání televizoru důležitější ve srovnání s jinými dálkovými ovladači, protože poskytuje ovládací prvky „Smart TV“, které vám umožňují používat a procházet různé aplikace.

Co způsobuje, že aplikace Vizio Remote nefunguje?

Po pečlivé analýze uživatelských zpráv našel náš tým odborníků následující příčiny „Vizio Remote nefunguje“.

 • Baterie pro vybití baterie : Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači vybité, nemůžete dálkový ovladač Vizio použít.
 • Blokovaný televizní senzor : Pokud se infračervený paprsek nemůže dostat k televizoru kvůli zablokování mezi dálkovým ovladačem a televizním senzorem, můžete touto chybou trpět.
 • Elektronické rušení : Pokud jiná zařízení v okolí vyzařují záření, které interferuje s infračerveným paprskem dálkového ovladače, pak můžete trpět současnou chybou.
 • Špinavý zdroj energie: Pokud zdroj energie televizoru dodává do systému špinavou energii, můžete trpět aktuálním problémem.
 • Zbytky energie v televizi a na dálkovém ovladači : Pokud jsou ve dálkovém ovladači nebo televizoru zbytky energie, které mohou ovlivnit jejich schopnost odesílat nebo překládat infračervené paprsky, můžete čelit aktuálnímu problému.
 • Zaseknutá vzdálená paměť: Pokud se paměť dálkového ovladače zasekla na konkrétním místě nebo zařízení, možná budete muset narazit na problémy, jako je aktuální.
 • Chybný televizor : Pokud se váš televizor poškodil, může se stát, že budete mít po ruce chybu.

Než přejdete k řešení, měli bychom se ujistit, zda dálkový ovladač vyzařuje IR (pokud používáte IR dálkový ovladač). Toho lze dosáhnout jednoduchým testem fotoaparátu. Můžete použít digitální fotoaparát nebo fotoaparát v mobilním telefonu.

 1. Zapněte fotoaparát a poté zobrazte dálkové ovládání přes obrazovku fotoaparátu.
 2. Namiřte konec (konec, který je obvykle namířen na televizor) dálkového ovladače směrem k fotoaparátu.
 3. Stiskněte a podržte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači a na obrazovce fotoaparátu, měli byste vidět světlo blikající z IR LED na konci dálkového ovladače.
 4. Zkontrolujte všechna tlačítka na dálkovém ovládání, zejména tlačítka Napájení a Hlasitost, abyste zjistili, zda fungují.

Pokud všechna tlačítka nefungují, může být dálkový ovladač vadný (vyzkoušení posledního řešení může problém vyřešit nebo jej jinak odvézt do opravny nebo koupit nové).

Pokud nefungují pouze některá tlačítka, mohou být jejich kontakty znečištěné nebo opotřebované během používání (vezměte si je do opravny nebo si pořiďte nové).

Pokud všechna tlačítka fungují, měli byste pokračovat v procesu odstraňování problémů.

Jak opravit Vizio TV Remote?

Zapněte a vypněte dálkový ovladač

Zbytky energie nebo více technicky, zbytky energie mohou způsobit, že ovladač Vizio remote přestane fungovat. Napájení na dálkovém ovladači jej resetuje a vypustí všechny zbytky energie, které zůstanou, i když dálkový ovladač nepoužíváte. Cyklus napájení se obvykle provádí, aby se zajistilo úplné resetování všech dočasných konfigurací. To může opravit všechny chybové konfigurace na dálkovém ovladači. To může také uvolnit tlačítko na dálkovém ovladači, které jste si možná neuvědomili, že bylo zaklíněno.

 1. Vyjměte baterie z dálkového ovladače.
 2. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na dálkovém ovladači . Obvykle se nachází v horní části dálkového ovladače.
 3. Po pěti sekundách uvolněte tlačítko napájení . A všechny zbytky energie budou vyčerpány z dálkového ovladače.
 4. Stiskněte alespoň jednou každé tlačítko na dálkovém ovladači . To pomůže uvolnit všechna zaseknutá tlačítka. Ujistěte se, že jste vytáhli některá z tlačítek dálkového ovladače, která jsou uzamčena do neustále tlačené polohy, a v takovém případě dálkový ovladač nebude reagovat na žádný jiný vstup od uživatele.
 5. Nyní vložte dálkové baterie zpět do dálkového ovladače.

Nyní zkontrolujte, zda dálkový ovladač začal správně fungovat.

Zapněte a vypněte televizor

Televizor Vizio může přestat reagovat na všechny vstupy, jako je změna kanálu pomocí dálkového ovladače, pokud je sám v chybovém stavu nebo některé jeho parametry nefungují. Problém může vyřešit zapnutí a vypnutí televizoru. Stejnou metodikou jsme se řídili v předchozím článku.

 1. Odpojte televizor ze zásuvky.
 2. Stiskněte a držte dole na tlačítko napájení na televizoru (obvykle umístěné na boku) po dobu 30 sekund, což bude odtékat zbytkového výkonu televizor a může uklidit liché otázky.
 3. Počkejte jednu minutu.
 4. Teď připojte televizor zpět ke zdroji napájení a zapněte jej.

Znovu zkontrolujte dálkový ovladač, zda funguje správně.

Resetovat dálkový ovladač pro vymazání paměti (univerzální dálkové ovladače)

Univerzální dálkové ovladače Vizio mají častější chybu paměti přilepenou ke konkrétnímu bodu nebo zařízení. V takovém případě může problém vyřešit resetováním těchto dálkových ovladačů. Tato metoda nebude fungovat na neuniverzálních dálkových ovladačích. Po vymazání paměti vašeho dálkového ovladače jej budete muset znovu připojit k různým zařízením, jako je DVD přehrávač, protože připojení těchto zařízení bude resetováno.

 1. Stisknutím a podržením na SET nebo SETUP tlačítko . Za normálních okolností se nachází v levém horním rohu dálkového ovladače.
 2. Jakmile LED dioda dvakrát blikne, uvolněte SET . Normálně se kontrolka LED na vašem univerzálním dálkovém ovladači Vizio nachází v horní části dálkového ovladače.
 3. Zadejte resetovací kód dálkového ovladače, většina univerzálních dálkových ovladačů Vizio má resetovací kód 981 nebo 977 . Resetovací kód najdete také v příručce k dálkovému ovládání.
 4. Počkejte, až LED dvakrát zabliká . Jakmile dvakrát bliklo, univerzální dálkový ovladač Vizio úspěšně vymazal paměť. Po provedení tohoto problému by měly být vyřešeny jakékoli problémy s firmwarem. Nyní jej opravte pomocí televizoru.
 5. Nyní spárujte dálkový ovladač s televizorem. Matoucí věcí na dálkových ovladačích Vizio je, že mají DVA místa, kde můžete dálkový ovladač přepnout na zařízení, které chcete ovládat. Jedno z tlačítek je na horní straně dálkového ovladače, zatímco druhé je na DOLNÍ části dálkového ovladače. Přepněte jej zpět na TV pomocí SPODNÍHO OKNA.

Nyní zkontrolujte, zda dálkový ovladač začal správně fungovat.

Odstraňte zablokování TV senzoru

Dálkový ovladač Smart TV Vizio nemusí fungovat, protože infračervený senzor na televizoru je blokován a nemůže přijímat infračervený signál. Infračervený senzor televizoru je obvykle umístěn buď vlevo dole, nebo vpravo dole na televizoru. Infračervený signál z dálkového ovladače mohou blokovat i průhledné předměty, jako je ochranný plastový obal dodávaný s novými televizory.

 1. Vyhledejte infračervený senzor televizoru.
 2. Přesuňte vše, co je před televizorem.
 3. Hledejte také viditelné šmouhy na senzoru. Bude dobrý nápad vyčistit přední část senzoru alkoholem.
 4. Nyní namiřte dálkový ovladač na infračervený senzor televizoru a stiskněte tlačítko „ Napájení “. Ujistěte se, že se nacházíte v dosahu 10 stop od televizoru, protože infračervené signály fungují pouze na omezenou vzdálenost.

Pokud se televizor zapne nebo vypne, něco blokovalo IR signál.

Změňte zdroj energie

Abnormality kvality energie dodávané do zařízení se nazývají „Dirty Power“. Tyto abnormality jsou jako kolísání napětí, nízký účiník, kolísání frekvence a rázové rázy. Pokud je váš televizor připojen ke špinavému zdroji energie, můžete trpět nefunkčností aplikace Vizio Remote.

 1. Odpojte televizor Vizio od zdroje napájení.
 2. Přesunout a zapojte se Vizio TV na jiný zdroj energie, kde je moc známo, že je normální.

Nyní zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje správně.

Omezte rušení elektroniky

Náš život je v dnešní době plný elektronických gadgetů. Tato elektronická zařízení vyzařují různé typy záření a pokud tato záření ruší infračervený signál dálkového ovladače, může tento jev způsobit, že dálkový ovladač přestane fungovat.

 1. V přímém „zorném poli“ „okna“ dálkového senzoru identifikujte další elektronická zařízení nebo dokonce světla, která jsou zapnutá (CFL).
 2. Vypněte tato zařízení nebo je přesuňte na jiné místo.
 3. Na infračervený snímač na přední straně přijímače umístěte proužek modré malířské pásky nebo hladkou hnědou maskovací pásku . Malířská páska dokáže filtrovat zbloudilé infračervené záření z jiných zařízení a umožňuje průchod dálkového signálu.

Nyní zkontrolujte, zda dálkový ovladač funguje správně.

Používání vzdálených aplikací v mobilních zařízeních

Mnoho mobilních aplikací dokáže z vašeho mobilního zařízení udělat dálkový ovladač. Použití jednoho z nich může problém vyřešit. Podrobnosti najdete v Universal Remote Apps.

Zkontrolujte baterie

Baterie napájejí dálkový ovladač, aby mohl vykonávat své funkce. Pokud je baterie vybitá nebo kontaktní body na dálkovém ovladači zrezivěly nebo se na něm vytvořil uhlík (bílá látka), můžete utrpět nefunkčnost dálkového ovladače Vizio. Většina dálkových ovladačů Vizio obvykle používá dvě AA baterie nebo dvě AAA baterie

 1. Pop-out na baterie . Baterie jsou obvykle umístěny ve slotu, který je buď ve spodní části přední strany dálkového ovladače, nebo v zadní části dálkového ovladače.
 2. Nyní zkontrolujte na přípojný bod / terminálu z baterií, pokud jsou rezavé, nebo Carbon (bílá látka) je tvořen tam a pokud ano, zrušte body s alkoholem.
 3. Put-in na novém páru z baterií v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy s kladným a záporným koncem ve správném směru.

Nyní zkontrolujte, zda dálkový ovladač začal správně fungovat.

Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, zkuste s televizorem použít jiný dálkový ovladač Vizio a pokud druhý dálkový ovladač funguje, vyměňte dálkový ovladač. Většina dálkových ovladačů VIZIO funguje s většinou televizorů VIZIO. A pokud tento dálkový ovladač s televizorem nefunguje, bylo by dobré nechat si televizor zkontrolovat v opravně.

A pokud toto dálkové ovládání funguje normálně, vyměňte dálkový ovladač Vizio, protože váš dálkový ovladač Vizio může mít vnitřní nebo vnější poškození, které způsobuje, že nebude správně fungovat. Dálkový ovladač můžete nahradit jiným dálkovým ovladačem Vizio nebo univerzálním dálkovým ovladačem.

Doporučená

Oprava: Minecraft neodpovídá
Co je aplikace pro registraci zařízení digitální televize a měla by být odstraněna?
Co je FileRepMalware a měli byste jej odebrat