Oprava: Audio služba není spuštěna

Audio služba není spuštěna, je varovná zpráva systému Windows, která označuje, že služba odpovědná za doručování zvuku je zastavena a nelze ji spustit automaticky.

Mnoho uživatelů systému Windows zažilo a stále je ovlivněno určitým problémem, kdy ikona Zvuk na hlavním panelu - ta, která po kliknutí otevře malý posuvník hlasitosti - dostane na pravé spodní straně malé červené X. Když uživatel systému Windows, kterého se tento problém týká, umístí ukazatel myši na ikonu Zvuk (což je v podstatě pouze ikona zobrazující reproduktor) na hlavním panelu, zobrazí se mu zpráva, která uvádí:

Audio služba není spuštěna

Tento problém je nejběžnější v systému Windows 7, jedné z nejúspěšnějších iterací operačního systému Windows, která byla kdy vytvořena, ale tomuto problému nestojí nic v cestě, což občas ovlivňuje jiné verze operačního systému Windows. Téměř všechny uživatele Windows, kteří jsou postiženi tímto problémem jsou schopny úspěšně přehrávat zvuk na svém počítači prostřednictvím některého a všech připojených reproduktorů / sluchátek, i když tam je červený X na zvukové ikony ve svém hlavním panelu a zvukové služby svého počítače - tzv jako služba Windows Audio - není spuštěna.

Kořenem tohoto problému je téměř ve všech případech služba Windows Audio - nebo jedna nebo více jejích závislostí (služby, které je třeba spustit, aby se mohla spustit) - buď se z nějakého důvodu spontánně zastaví, nebo se nespustí automaticky při počátečním spuštění počítače a je také známo, že spouští chybu služby Audio Services nereagující. Mnoho uživatelů postižených tímto problémem je schopno jej zmírnit jednoduchým restartováním počítače. To však není konkrétní řešení tohoto problému a nutnost restartovat počítač pokaždé, když se ve vašem počítači vyskytne tento problém, je přinejmenším nepohodlná. Naštěstí však existují trvalejší způsoby, jak tento problém vyřešit a zbavit se „Zpráva Audio Service is not running ”a následující jsou dvě z nejúčinnějších:

Řešení 1: Jednoduše zvyšte nebo snižte hlasitost počítače

U problému, který způsobí pauzu i těm nejnáročnějším uživatelům počítačů se systémem Windows, se ho zástupy uživatelů systému Windows, kterých se tento problém týká, podařilo vyřešit ironicky jednoduchou opravou - upravením hlasitosti jejich počítače i v nejmenším možném rozpětí. Mnoho, mnoho lidí, kteří byli v minulosti tímto problémem postiženi, měli úspěch v jeho řešení jednoduše zvýšením nebo snížením objemu počítače. Chcete-li použít toto řešení k vyřešení tohoto problému, musíte:

 1. Klikněte na ikonu Zvuk na hlavním panelu - ano, na tomto je v důsledku tohoto problému červené X. Pokud tak učiníte, zobrazí se malý posuvník hlasitosti, pomocí kterého můžete upravit hlasitost počítače.
 2. Pomocí posuvníku hlasitosti, který se následně zobrazí, buď zvýšíte nebo snížíte hlasitost počítače, i když to uděláte o malou část.
 3. Pokud tak učiníte, měli byste se okamžitě zbavit červeného X na ikoně Zvuk na hlavním panelu a už byste neměli vidět zprávu „ The Audio Service is not running “, když na ni umístíte ukazatel myši.

Audio služba není spuštěna

Řešení 2: Restartujte službu Windows Audio a všechny její závislosti

Dalším vysoce efektivním řešením tohoto problému je restartování služby Windows Audio a dvou z jejích tří závislostí a zajištění, aby byly všechny tři tyto služby nastaveny na automatické spuštění při spuštění počítače. K tomu je třeba:

 1. Podržte klávesu Windows a stiskněte tlačítko R . V dialogovém okně Spustit zadejte  services.msc  .
 2. Postupně vyhledejte a poklepejte na následující služby a poté nastavte jejich Typ spouštění na Automaticky .
  Služba Windows Audio Služba Windows Audio Endpoint Builder Služba Plánovač multimediálních tříd (je-li k dispozici) Postupně vyhledejte a
 3. Pravým tlačítkem klikněte na následující služby a ve výsledných kontextových nabídkách klikněte na Restartovat :
 4. Služba Windows Audio Endpoint Builder Služba Plánovač multimediálních tříd (pokud je k dispozici) Služba Windows Audio

Jakmile budou restartovány všechny tři výše uvedené služby, měla by zmizet červená X na ikoně Zvuk na hlavním panelu, měla by být spuštěna služba Windows Audio ve vašem počítači a již by se nemělo zobrazovatThe Audio Service is not running “ zpráva.

Řešení 3: Změna nastavení přihlášení

V některých případech může být povoleno, aby se služby přihlásily ke konkrétnímu účtu v počítači, ale nemusí být nakonfigurovány pro přihlášení k vašemu konkrétnímu uživatelskému účtu. V tomto kroku proto změníme nastavení přihlášení. Pro to:

 1. Stisknutím kláves „Windows“ + „R“ otevřete výzvu Spustit.
 2. Zadejte „Services.msc“ a stiskněte „Enter“.
 3. Přejděte dolů a klikněte pravým tlačítkem na službu „Windows Audio“ .
 4. Klikněte na kartu „Přihlásit se“ a místo možnosti „Tento účet“ vyberte možnost „Účet místního systému .
 5. Zkontrolujte, zda problém přetrvává.
 6. Pokud ano, zaškrtněte možnost „Tento účet“ a do textového pole zadejte „Místní služba“ .
 7. Poté zadejte jakékoli heslo do pole pro heslo a potvrďte pole pro heslo, protože na tom opravdu nezáleží.
 8. Klikněte na „Použít“ a poté na „OK“.
 9. Zkontrolujte, zda problém přetrvává.

Řešení 4: Hledání změn

V určitých případech mohly zvukové ovladače získat nějaké poškozené konfigurace nebo soubory, kvůli kterým způsobuje tento závada a brání efektivní komunikaci mezi ovladačem a hardwarem. V tomto kroku proto nejprve odinstalujeme ovladač a poté jej znovu nainstalujeme ze správce zařízení. Za tímto účelem:

 1. Stisknutím kláves „Windows“ + „R“ otevřete výzvu Spustit.
 2. Na výzvu Spustit zadejte „Devmgmt.msc“ a stiskněte „Enter“.
 3. Ve správci zařízení rozbalte možnost „ Řadiče zvuku, videa a her “.
 4. Klikněte pravým tlačítkem na zvukový ovladač, který používáte, a vyberte „Odinstalovat“.
 5. Po dokončení odinstalování ovladače klikněte na možnost „Vyhledat změny hardwaru“ a správce zařízení tento ovladač automaticky přeinstaluje.
 6. Zkontrolujte, zda problém stále přetrvává.
 7. Pokud stále přetrvává, klepněte pravým tlačítkem myši na ovladač a vyberte „Vlastnosti“.
 8. Klikněte na kartu „Podrobnosti ovladače“ a poté vyberte „Vrátit změny ovladače“.
 9. Zkontrolujte, zda to problém vyřeší a zda se výše uvedené kroky neopakují, a vyberte možnost „Aktualizovat ovladač“.

Řešení 5: Odstraňování problémů se zvukem

Je možné, že zvukové konfigurace v počítači byly pokazeny manuálními nebo automatickými změnami. V určitých případech k tomu může dojít také po instalaci aplikace. Proto v tomto kroku budeme odstraňovat problémy se zvukem. Pro to:

 1. Stisknutím „Windows“ + „I“ otevřete nastavení.
 2. Klikněte na tlačítko „Aktualizace a zabezpečení“ a v levém podokně vyberte možnost „Řešení problémů“ .
 3. V okně Poradce při potížích klikněte na „Přehrávání zvuku“ a vyberte možnost „Spustit Poradce při potížích“ .
 4. Zkontrolujte, zda problém přetrvává i po spuštění nástroje pro odstraňování problémů.

Řešení 6: Spuštění některých příkazů

V některých případech může být problém spuštěn, pokud jste se pokazili s některými konfiguracemi místních účtů, proto v tomto kroku provedeme některé příkazy v příkazovém řádku se zvýšenými oprávněními, abychom se tohoto problému zbavili. Pro to:

 1. Stisknutím kláves „Windows“ + „R“ otevřete výzvu Spustit.
 2. Zadejte „Cmd“ a stiskněte „Shift“ + „Ctrl“ + „Enter“, abyste poskytli oprávnění správce.
 3. Na příkazovém řádku zadejte postupně následující příkazy a proveďte je stisknutím klávesy „Enter“ .
  net localgroup Administrators / add networkervice net localgroup Administrators / add localservice SC config Audiosrv start = auto REG ADD "HKLM \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Services \ Audiosrv" / V start / T REG_DWORD / D 2 / F secedit / configure / cfg% windir% \ inf \ defltbase.inf / db defltbase.sdb / verbose
 4. Po provedení těchto kroků zkontrolujte, zda problém přetrvává.

Poznámka:  Nezapomeňte také zkontrolovat, zda zvuk funguje v bezpečném režimu, abyste vyloučili jakékoli rušení zvukových služeb třetími stranami. Kromě toho zkuste přeinstalovat zvukové ovladače.

Doporučená

Oprava: Minecraft neodpovídá
Co je aplikace pro registraci zařízení digitální televize a měla by být odstraněna?
Co je FileRepMalware a měli byste jej odebrat